2. mája 2015

Alexander Duchnovič národný buditeľ rusínov aj 150 rokov po smrti

Tridsiaty marec je výročím smrti prvého rusínskeho učiteľa, básnika, filantropa a kňaza Alexandra Duchnoviča. Tento rok si pripomíname 150 výročie od úmrtia tohto velikána. O Duchnovičovi sme sa v škole na literatúre alebo dejinách toho veľa neučili, v podstate nie je v osnovách, však zaslúžil sa o kultúrny i duchovný rozmach rusínov. 
Najznámejším zrejme pre každého z nás je Duchnovičovo Vyznanie… Ja Rusyn byl, jesm i budu, Ja rodilsja Rusynom…